Проект: BG16RFOP002-2.073-6088-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Главна цел:Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „ВИ ПИ ЕС ФУУД“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020г.
Край: 04.11.2020г.